fbpx

ตำแหน่งงานที่ PMK Polomaker

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
 • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
 • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
 • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22 – 35 ปี 
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป หรืองานขายแบบสั่งผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้เครื่อง Cashier หรือระบบขายผ่าน POS 
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

  สวัสดิการบริษัท

  ยูนิฟอร์ม
  เบี้ยขยัน
  ประกันสังคม
  ค่าล่วงเวลา
  สัมมนาประจำปี
  งานเลี้ยงปีใหม่
  วันหยุดประจำปี

   ประวัติส่วนตัว

   คำนำหน้า*

   ประวัติการศึกษา

   ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

   โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

   แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

   ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานขาย คอยนำเสนอ-แนะนำ-เชียร์ขายสินค้า โปรโมชั่น และบริการของทางบริษัท ให้กับลูกค้าทุกช่องทางการขาย
  • ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานพนักงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายบริษัท
  • เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ แก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงาน และข้อร้องเรียนที่เกิดจากสินค้าและบริการให้กับพนักงานขาย
  • ตรวจสอบ ติดตาม และอัพเดทสถานะงานของพนักงานขายกับโรงงาน เพื่อให้งานส่งถึงลูกค้าได้ตรงตามกำหนด
  • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการซื้อขายกับลูกค้า อาทิเช่น บิลขายสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิตสินค้าสั่งตัด-สำเร็จรูป, ใบนำส่งสินค้า, ใบร้องเรียนสินค้า เป็นต้น
  • ตรวจสอบและติดตามผลต่างสต๊อก เพื่อให้สต๊อกสินค้าตรงตามระบบ ณ ปัจจุบัน และรายงานออดิตสต๊อก
  • ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ออดิตยอดขาย, ส่งยอดขาย, ให้ออกเอกสารแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี เพื่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า
  • จัดทำและนำเสนอโปรโมชั่นการขาย หรือกิจกรรมการขายที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
  • รายงานผล และนำเสนอแนวทางผลักดันยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย สภาพการณ์ขายและพนักงานขาย ให้กับผู้บังคับบัญชา

   คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ  25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายในระดับหัวหน้างาน 1-2 ปีขึ้นไป
  • สามารถเข้าทำงานตามเวลาห้างได้

   สวัสดิการบริษัท

   ยูนิฟอร์ม
   เบี้ยขยัน
   ประกันสังคม
   ค่าล่วงเวลา
   สัมมนาประจำปี
   งานเลี้ยงปีใหม่
   วันหยุดประจำปี

    ประวัติส่วนตัว

    คำนำหน้า*

    ประวัติการศึกษา

    ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

    โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

    แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

    ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
   • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
   • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
   • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
   • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
   • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติผู้สมัคร
   • อายุ 22 – 35 ปี
   • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
   • บุคลิกดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถให้คำแนะนำสินค้าได้
   • ขยัน อดทน มีใจรักในการบริการ
   • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

     

    สวัสดิการบริษัท
    ยูนิฟอร์ม
    เบี้ยขยัน
    ประกันสังคม
    ค่าล่วงเวลา
    สัมมนาประจำปี
    งานเลี้ยงปีใหม่
    วันหยุดประจำปี

     ประวัติส่วนตัว

     คำนำหน้า*

     ประวัติการศึกษา

     ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

     โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

     แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

     ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • นำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านระบบการขายของบริษัท และช่องทางออนไลน์
    • ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
    • จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
    • ดูแลและให้บริการหลังการขาย
    • จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
    • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติผู้สมัคร
    • อายุ 23 – 35 ปี
    • วุฒิการศึกษา  ปวส. – ป.ตรี
    • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
    • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย (Sales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้
    • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

      

     สวัสดิการบริษัท
     ยูนิฟอร์ม
     เบี้ยขยัน
     ประกันสังคม
     ค่าล่วงเวลา
     สัมมนาประจำปี
     งานเลี้ยงปีใหม่
     วันหยุดประจำปี

      ประวัติส่วนตัว

      คำนำหน้า*

      ประวัติการศึกษา

      ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

      โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

      แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

      ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

     หน้าที่ความรับผิดชอบ
     • เสนอขายสินค้าของบริษัท ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
     • หาฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่
     • กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
     • เดินทางไปยังต่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เพื่อทําการตลาด และการขายกับหน่วยงานต่างๆ
     • จัดทำเอกสารการขาย
     • ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
     • รับความต้องการของลูกค้า ทำแผนการขาย
     • ติดตาม Order ของลูกค้า
     • ติดตามงานภายหลังการขาย
     • รายงานสรุปงานส่งหัวหน้าทุกวัน
     • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หาตลาดช่องทางใหม่
     • รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
     • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      คุณสมบัติผู้สมัคร
     • อายุ  23 – 35 ปี
     • วุฒิการศึกษา  ม.6 – ปริญญาตรี
     • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)
     • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย/เซลล์วิ่ง 1-2 ปีขึ้นไป
     • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในและต่างจังหวัดได้ และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
     • มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน
     • มีความเข้าใจขั้นตอนการขาย บริหารจัดการเวลาได้ดีเยี่ยม

      สวัสดิการบริษัท
      ยูนิฟอร์ม
      เบี้ยขยัน
      ประกันสังคม
      ค่าล่วงเวลา
      สัมมนาประจำปี
      งานเลี้ยงปีใหม่
      วันหยุดประจำปี

       ประวัติส่วนตัว

       คำนำหน้า*

       ประวัติการศึกษา

       ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

       โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

       แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

       ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

      หน้าที่ความรับผิดชอบ
      • บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management
      • พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
      • ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย
      • วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
      • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
      • บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ
      • พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด

       คุณสมบัติผู้สมัคร
      • อายุ 35 – 45 ปี
      • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
      • บริหารทีมขายมาไม่น้อยกว่า 3-5  ปี
      • มีประสบการณ์ด้านงานขายแบบ Made to order มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

       สวัสดิการบริษัท
       ยูนิฟอร์ม
       เบี้ยขยัน
       ประกันสังคม
       ค่าล่วงเวลา
       สัมมนาประจำปี
       งานเลี้ยงปีใหม่
       วันหยุดประจำปี

        ประวัติส่วนตัว

        คำนำหน้า*

        ประวัติการศึกษา

        ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

        โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

        แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

        ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

       หน้าที่ความรับผิดชอบ
       • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
       • จัดการปัญหางานเคลมจากลูกค้า
       • กำหนดเกรดและราคางาน Defect
       • พิจารณางาน Rework ในระบบเพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำ
       • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

         

        คุณสมบัติผู้สมัคร
       • อาย 28 ปีขึ้นไป
       • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
       • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

        สวัสดิการบริษัท
        ยูนิฟอร์ม
        เบี้ยขยัน
        ประกันสังคม
        ค่าล่วงเวลา
        สัมมนาประจำปี
        งานเลี้ยงปีใหม่
        วันหยุดประจำปี

         ประวัติส่วนตัว

         คำนำหน้า*

         ประวัติการศึกษา

         ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

         โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

         แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

         ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

        หน้าที่ความรับผิดชอบ
        • ดำเนินการออกแบบ /ดราฟท์โลโก้ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อจำลองลงในแบบเสื้อ
        • ดำเนินการจัดทำกราฟิก โดยจำลองการจัดวางโลโก้ของลูกค้าลงบนสินค้า เพื่อเป็นแบบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
        • ดำเนินการแบบงานสกรีน Sublimation บนเสื้อกีฬาด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (AI)
        • ดำเนินการประสานงานกับพนักงานขายเพื่อให้ได้แบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
        • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

          

         คุณสมบัติผู้สมัคร
        • อายุ 22 – 35 ปี
        • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
        •  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
        • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator (AI) เป็นหลัก หากมีประสบการณ์ในการทำกราฟิกเกี่ยวกับออกแบบโลโก้ หรือดราฟโลโก้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

         สวัสดิการบริษัท
         ยูนิฟอร์ม
         เบี้ยขยัน
         ประกันสังคม
         ค่าล่วงเวลา
         สัมมนาประจำปี
         งานเลี้ยงปีใหม่
         วันหยุดประจำปี

          ประวัติส่วนตัว

          คำนำหน้า*

          ประวัติการศึกษา

          ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

          โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

          แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

          ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

         PMK Polomaker Internship Program

         บริษัท PMK POLOMAKER ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษา มาร่วมฝึกงานที่บริษัท PMK POLOMAKER

         เราพร้อมสร้างประสบการณ์การฝึกงานที่ดี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการทํางาน โดยให้คําปรึกษา แนะนํา และให้ลงมือปฏิบัติจริง

         ร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงานได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

         1.เตรียม Resume และ Portfolio ให้พร้อม

         2.เช็คช่วงระยะฝึกงาน

         3.ส่งข้อมูลสมัครฝึกงานได้ที่

          ประวัติส่วนตัว

          แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

          รายละเอียดเพิ่มเติม

          น้องฝึกงานรุ่นที่ 1

          ที่ตั้งบริษัท

          บริษัท โปโลเมคเกอร์ จํากัด
          1079/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

          โทรศัพท์ 02-279-3002 ต่อ 202