fbpx

ตำแหน่งงานที่ PMK Polomaker

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ง online และ offline เพื่อให้เกิด leads ที่มีคุณภาพ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างสรรค์ content  และจัดเตรียมกิจกรรม อีเวนท์ต่างๆ 
 • พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และจัดทำเอกสารหรืออุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนการขายของทีมขาย 
 • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และพาร์ทเนอร์ของสาขาขาย 
 • วิเคราะห์ สรุปผลงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพตามช่องทางต่างๆ พร้อมแผนปรับปรุงแคมเปญ รายสัปดาห์, รายเดือน 
 • คิดค้นและวางแผนกระบวนการทำ Market Research เพื่อวางแผนออกแบบกลยุทธ์ฯทางการตลาด
 • รับผิดชอบการดูแลทีมงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน 
 • พัฒนาและประสานงานเนื้อหาโฆษณา รวมถึงภาพโฆษณา วิดีโอ และกราฟิก 
 • จัดทำรายงานงบประมาณการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 – 35 ปี 
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานด้าน Marketing Officer , Event Marketing หรือ Digital Marketing
 • สามารถใช้เครื่องมือ เช่น FB, TikTok, Line OA เป็นต้น และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพแต่ละ Platform ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

  สวัสดิการบริษัท
  ยูนิฟอร์ม
  เบี้ยขยัน
  ประกันสังคม
  ค่าล่วงเวลา
  สัมมนาประจำปี
  งานเลี้ยงปีใหม่
  วันหยุดประจำปี

   ประวัติส่วนตัว

   คำนำหน้า*

   ประวัติการศึกษา

   ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

   โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

   แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

   ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ออกแบบ Window Display, Planogram ให้เป็นไปตามธีมที่ได้รับมอบหมาย
  • ลงหน้างานเพื่อควบคุมการติดตั้ง และตรวจภาพลักษณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
  • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ, Merchandise, การตลาด และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำมาตรฐานการจัดร้าน ฝึกสอนและให้คำปรึกษาการจัดร้านแก่พนักงานขาย
  • ออกแบบ ดูแลการจัดแสดงสินค้าภายในสาขา ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ที่บริษัทฯกำหนด
  • จัดตกแต่งเสื้อผ้า Mix&Match เข้าใจคอนเซปต์ของเสื้อผ้า
  • คิดคอนเซปต์การจัดดิสเพลย์ตามเทศกาล และออกแบบจัดตกแต่งงาน prop
  • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บสต๊อคดิสเพลย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งาน

   คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 22 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งดิสเพลย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปสาขาการขายต่างๆในกทม.และต่างจังหวัดได้

   สวัสดิการบริษัท
   ยูนิฟอร์ม
   เบี้ยขยัน
   ประกันสังคม
   ค่าล่วงเวลา
   สัมมนาประจำปี
   งานเลี้ยงปีใหม่
   วันหยุดประจำปี

    ประวัติส่วนตัว

    คำนำหน้า*

    ประวัติการศึกษา

    ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

    โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

    แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

    ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • คิดและผลิตสื่อ สร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจทั้งคลิปวีดีโอ และภาพนิ่ง เพื่อโพสต์ลงในสื่อ Social Media ของบริษัท
   • เขียน Storyboard พร้อมบรีฟงาน ช่างภาพ และตัดต่อ
   • นำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง แคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนช่องทางขาย E-Commerce
   • วิเคราะห์และสรุปผล รายงานผลการทำคอนเทนต์ และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเสมอ
   • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติผู้สมัคร
   • อายุ 22 – 35 ปี  
   • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
   • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
   • หากมีประสบการณ์ด้าน Content Creator, Digital Marketing และใช้เครื่องมือวิเคราะห์แต่ละ Platform ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
   • มีไอเดียสร้างสรรค์ อัพเดทเทรนด์ทางตลาด และสามารถปรับมาใช้กับงานได้
   • สามารถใช้เครื่องมือในการทำงานผลิตคอนเทนท์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

    สวัสดิการบริษัท
    ยูนิฟอร์ม
    เบี้ยขยัน
    ประกันสังคม
    ค่าล่วงเวลา
    สัมมนาประจำปี
    งานเลี้ยงปีใหม่
    วันหยุดประจำปี

     ประวัติส่วนตัว

     คำนำหน้า*

     ประวัติการศึกษา

     ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

     โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

     แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

     ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • พิธีกรถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆของบริษัท 
    • แนะนำอธิบายสินค้าและการให้บริการต่างๆของบริษัทได้ 
    • คิดและผลิตคอนเทนต์คลิปสั้นเกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น และการบริการต่างๆของบริษัท
    • วางแผนรูปแบบการทำงานและสคริปในแต่ละสัปดาห์, เดือน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกระตุ้นยอดขายและความน่าสนใจของสินค้า
    • วิเคราะห์ผลลัพธ์ในการทำงาน และปรับปรุงผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ 
    • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     คุณสมบัติผู้สมัคร
    • อายุ 22 – 35 ปี  
    • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี  
    • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
    • หากเคยเป็นพิธีกร/MC/ liveสด มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
    • มีทักษะการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
    • สามารถยืดหยุ่นเวลาเข้าทำงานได้

     สวัสดิการบริษัท
     ยูนิฟอร์ม
     เบี้ยขยัน
     ประกันสังคม
     ค่าล่วงเวลา
     สัมมนาประจำปี
     งานเลี้ยงปีใหม่
     วันหยุดประจำปี

      ประวัติส่วนตัว

      คำนำหน้า*

      ประวัติการศึกษา

      ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

      โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

      แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

      ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

     หน้าที่ความรับผิดชอบ
     • สนับสนุนแผนงานและดูแลช่องทางการขาย Platform E-Commerce ของบริษัท
     • บริหารจัดการสื่อช่องทางการขาย ทำบิลส่งของ สรุปยอดขายของ E-Commerce ให้กับฝ่ายจัดส่งและบัญชี
     • ดูแลจัดการข้อมูลสินค้า ปรับราคา สื่อโปรโมชั่น เข้าแคมเปญต่างๆ และรายงานประสิทธิภาพการขายประจำสัปดาห์, เดือน
     • ประสานงานกับลูกค้า และดูแลเอกสารการซื้อขายลูกค้า กับทางฝ่ายต่างๆของบริษัท และผู้ให้บริการแต่ละ Platform
     • ประสานงานกับพิธีกรถ่ายทอดสด (Live) เป็นแอดมิน ตอบกลับและดูแลตระกร้าสินค้า คำสั่งซื้อระหว่างจัดรายการไลฟ์
     • วิเคราะห์ช่องทางและยอดขาย ปัญหาต่างๆ โปรโมชั่นที่น่าสนใจ ทุกสัปดาห์, เดือน
     • ดูแลการบริการหลังการขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

      คุณสมบัติผู้สมัคร
     • อายุ 22 – 35 ปี  
     • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี  
     • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
     • หากมีประสบการณ์ด้าน Admin E-Commerce มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถใช้ Excel, word, Google Sheet ได้
     • มีความรู้ความเข้าใจใน ช่องทางการขาย E-Commerce เช่น Lazada, Shopee, TikTok เป็นต้น
     • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
     • สามารถยืดหยุ่นเวลาเข้าทำงานได้

      สวัสดิการบริษัท
      ยูนิฟอร์ม
      เบี้ยขยัน
      ประกันสังคม
      ค่าล่วงเวลา
      สัมมนาประจำปี
      งานเลี้ยงปีใหม่
      วันหยุดประจำปี

       ประวัติส่วนตัว

       คำนำหน้า*

       ประวัติการศึกษา

       ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

       โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

       แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

       ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

      หน้าที่ความรับผิดชอบ
      • พัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับฝ่ายการตลาด/ลูกค้า ให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณที่กำหนด   
      • ติดตามเทรนแฟชั่นสินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
      • ประเมินต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด  
      • ประสานงานกับผู้รับจ้างผลิต (Outsource) ซัพพลายเออร์ (Supplier) ฝ่ายผลิต และดีไซน์เนอร์ รวมถึงเจรจาต่อรอง เพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามเป้าหมายและราคาที่กำหนด  
      • จัดหาผู้รับจ้างผลิต (Outsource) และซัพพลายเออร์ (Supplier) ใหม่ๆเพื่อให้สินค้าผลิตได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม 
      • ควบคุมและติดตามการผลิตสินค้าตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กำหนดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
      • วิเคราะห์ยอดขายสินค้าแฟชั่นยูนิฟอร์มที่ขายในแต่ละไตรมาสเพื่อนำข้อมูลใช้ในการวางแผนและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

       คุณสมบัติผู้สมัคร
      • อายุ 25-35 ปี 
      • ปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ การออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า การจัดการแฟชั่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Garment Merchandiser อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 
      • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ผ้ายืด แพทเทิร์นเสื้อผ้า วัสดุในงาน Garment

       สวัสดิการบริษัท
       ยูนิฟอร์ม
       เบี้ยขยัน
       ประกันสังคม
       ค่าล่วงเวลา
       สัมมนาประจำปี
       งานเลี้ยงปีใหม่
       วันหยุดประจำปี

        ประวัติส่วนตัว

        คำนำหน้า*

        ประวัติการศึกษา

        ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

        โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

        แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

        ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

       หน้าที่ความรับผิดชอบ
       • ดำเนินการจัดการ จัดเก็บ และควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO9001
       • ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียน ควบคุม สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือวัด
       • หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        คุณสมบัติผู้สมัคร
       • อายุ 25 – 35 ปี
       • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
       • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 อย่างน้อย 1 ปี

        สวัสดิการบริษัท
        ยูนิฟอร์ม
        เบี้ยขยัน
        ประกันสังคม
        ค่าล่วงเวลา
        สัมมนาประจำปี
        งานเลี้ยงปีใหม่
        วันหยุดประจำปี

         ประวัติส่วนตัว

         คำนำหน้า*

         ประวัติการศึกษา

         ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

         โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

         แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

         ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

        หน้าที่ความรับผิดชอบ
        • สร้างแพทเทิร์นเสื้อ และเกรดไซส์เสื้อด้วยโปรแกรมDGS  ให้กับทางฝ่ายผลิตได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
        • กำหนดไซส์สเปคเสื้อผ้ามาตรฐาน
        • เป็นที่ปรึกษาให้กับช่างเย็บตัวอย่าง fitting และแก้ไขแพทเทิร์นให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
        • ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับคุณภาพกับทีมเทคนิคงานเย็บและทีมผลิตที่เกียวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามความต้องการของลูกค้า
        • ติดตามและวิเคราะห์แผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
        • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชา

         คุณสมบัติผู้สมัคร
        • อายุ 24 – 35 ปี
        • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย /ออกแบบแฟชั่น/เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
        • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
        • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

         สวัสดิการบริษัท
         ยูนิฟอร์ม
         เบี้ยขยัน
         ประกันสังคม
         ค่าล่วงเวลา
         สัมมนาประจำปี
         งานเลี้ยงปีใหม่
         วันหยุดประจำปี

          ประวัติส่วนตัว

          คำนำหน้า*

          ประวัติการศึกษา

          ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

          โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

          แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

          ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

         หน้าที่ความรับผิดชอบ
         • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
         • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
         • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
         • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
         • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
         • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

          คุณสมบัติผู้สมัคร
         • อายุ 22 – 35 ปี
         • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
         • บุคลิกดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถให้คำแนะนำสินค้าได้
         • ขยัน อดทน มีใจรักในการบริการ
         • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
         • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

           

          สวัสดิการบริษัท
          ยูนิฟอร์ม
          เบี้ยขยัน
          ประกันสังคม
          ค่าล่วงเวลา
          สัมมนาประจำปี
          งานเลี้ยงปีใหม่
          วันหยุดประจำปี

           ประวัติส่วนตัว

           คำนำหน้า*

           ประวัติการศึกษา

           ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

           โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

           แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

           ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

          หน้าที่ความรับผิดชอบ
          • นำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านระบบการขายของบริษัท และช่องทางออนไลน์
          • ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
          • จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
          • ดูแลและให้บริการหลังการขาย
          • จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
          • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

           คุณสมบัติผู้สมัคร
          • อายุ 23 – 35 ปี
          • วุฒิการศึกษา  ปวส. – ป.ตรี
          • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
          • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย (Sales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้
          • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

            

           สวัสดิการบริษัท
           ยูนิฟอร์ม
           เบี้ยขยัน
           ประกันสังคม
           ค่าล่วงเวลา
           สัมมนาประจำปี
           งานเลี้ยงปีใหม่
           วันหยุดประจำปี

            ประวัติส่วนตัว

            คำนำหน้า*

            ประวัติการศึกษา

            ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

            โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

            แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

            ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

           หน้าที่ความรับผิดชอบ
           • เสนอขายสินค้าของบริษัท ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
           • หาฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่
           • กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
           • เดินทางไปยังต่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เพื่อทําการตลาด และการขายกับหน่วยงานต่างๆ
           • จัดทำเอกสารการขาย
           • ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
           • รับความต้องการของลูกค้า ทำแผนการขาย
           • ติดตาม Order ของลูกค้า
           • ติดตามงานภายหลังการขาย
           • รายงานสรุปงานส่งหัวหน้าทุกวัน
           • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หาตลาดช่องทางใหม่
           • รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
           • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            คุณสมบัติผู้สมัคร
           • อายุ  23 – 35 ปี
           • วุฒิการศึกษา  ม.6 – ปริญญาตรี
           • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)
           • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย/เซลล์วิ่ง 1-2 ปีขึ้นไป
           • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในและต่างจังหวัดได้ และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
           • มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน
           • มีความเข้าใจขั้นตอนการขาย บริหารจัดการเวลาได้ดีเยี่ยม

            สวัสดิการบริษัท
            ยูนิฟอร์ม
            เบี้ยขยัน
            ประกันสังคม
            ค่าล่วงเวลา
            สัมมนาประจำปี
            งานเลี้ยงปีใหม่
            วันหยุดประจำปี

             ประวัติส่วนตัว

             คำนำหน้า*

             ประวัติการศึกษา

             ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

             โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

             แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

             ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

            หน้าที่ความรับผิดชอบ
            • บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management
            • พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
            • ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย
            • วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
            • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
            • บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ
            • พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด

             คุณสมบัติผู้สมัคร
            • อายุ 35 – 45 ปี
            • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
            • บริหารทีมขายมาไม่น้อยกว่า 3-5  ปี
            • มีประสบการณ์ด้านงานขายแบบ Made to order มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

             สวัสดิการบริษัท
             ยูนิฟอร์ม
             เบี้ยขยัน
             ประกันสังคม
             ค่าล่วงเวลา
             สัมมนาประจำปี
             งานเลี้ยงปีใหม่
             วันหยุดประจำปี

              ประวัติส่วนตัว

              คำนำหน้า*

              ประวัติการศึกษา

              ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

              โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

              แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

              ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

             หน้าที่ความรับผิดชอบ
             • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
             • จัดการปัญหางานเคลมจากลูกค้า
             • กำหนดเกรดและราคางาน Defect
             • พิจารณางาน Rework ในระบบเพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำ
             • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

               

              คุณสมบัติผู้สมัคร
             • อาย 28 ปีขึ้นไป
             • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
             • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

              สวัสดิการบริษัท
              ยูนิฟอร์ม
              เบี้ยขยัน
              ประกันสังคม
              ค่าล่วงเวลา
              สัมมนาประจำปี
              งานเลี้ยงปีใหม่
              วันหยุดประจำปี

               ประวัติส่วนตัว

               คำนำหน้า*

               ประวัติการศึกษา

               ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

               โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

               แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

               ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

              หน้าที่ความรับผิดชอบ
              • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
              • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
              • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
              • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
              • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
              • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

               คุณสมบัติผู้สมัคร
              • อายุ 22 – 35 ปี 
              • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
              • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป หรืองานขายแบบสั่งผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
              • มีทักษะการใช้เครื่อง Cashier หรือระบบขายผ่าน POS 
              • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้
              • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

               สวัสดิการบริษัท

               ยูนิฟอร์ม
               เบี้ยขยัน
               ประกันสังคม
               ค่าล่วงเวลา
               สัมมนาประจำปี
               งานเลี้ยงปีใหม่
               วันหยุดประจำปี

                ประวัติส่วนตัว

                คำนำหน้า*

                ประวัติการศึกษา

                ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

               หน้าที่ความรับผิดชอบ
               • เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานขาย คอยนำเสนอ-แนะนำ-เชียร์ขายสินค้า โปรโมชั่น และบริการของทางบริษัท ให้กับลูกค้าทุกช่องทางการขาย
               • ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานพนักงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายบริษัท
               • เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ แก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงาน และข้อร้องเรียนที่เกิดจากสินค้าและบริการให้กับพนักงานขาย
               • ตรวจสอบ ติดตาม และอัพเดทสถานะงานของพนักงานขายกับโรงงาน เพื่อให้งานส่งถึงลูกค้าได้ตรงตามกำหนด
               • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการซื้อขายกับลูกค้า อาทิเช่น บิลขายสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิตสินค้าสั่งตัด-สำเร็จรูป, ใบนำส่งสินค้า, ใบร้องเรียนสินค้า เป็นต้น
               • ตรวจสอบและติดตามผลต่างสต๊อก เพื่อให้สต๊อกสินค้าตรงตามระบบ ณ ปัจจุบัน และรายงานออดิตสต๊อก
               • ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ออดิตยอดขาย, ส่งยอดขาย, ให้ออกเอกสารแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี เพื่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า
               • จัดทำและนำเสนอโปรโมชั่นการขาย หรือกิจกรรมการขายที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
               • รายงานผล และนำเสนอแนวทางผลักดันยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย สภาพการณ์ขายและพนักงานขาย ให้กับผู้บังคับบัญชา

                คุณสมบัติผู้สมัคร
               • อายุ  25 – 35 ปี
               • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
               • มีประสบการณ์ด้านงานขายในระดับหัวหน้างาน 1-2 ปีขึ้นไป
               • สามารถเข้าทำงานตามเวลาห้างได้

                สวัสดิการบริษัท

                ยูนิฟอร์ม
                เบี้ยขยัน
                ประกันสังคม
                ค่าล่วงเวลา
                สัมมนาประจำปี
                งานเลี้ยงปีใหม่
                วันหยุดประจำปี

                 ประวัติส่วนตัว

                 คำนำหน้า*

                 ประวัติการศึกษา

                 ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                 โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                 แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                หน้าที่ความรับผิดชอบ
                • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
                • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
                • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
                • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
                • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
                • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

                 คุณสมบัติผู้สมัคร
                • อายุ 22 – 35 ปี
                • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
                • บุคลิกดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถให้คำแนะนำสินค้าได้
                • ขยัน อดทน มีใจรักในการบริการ
                • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

                  

                 สวัสดิการบริษัท
                 ยูนิฟอร์ม
                 เบี้ยขยัน
                 ประกันสังคม
                 ค่าล่วงเวลา
                 สัมมนาประจำปี
                 งานเลี้ยงปีใหม่
                 วันหยุดประจำปี

                  ประวัติส่วนตัว

                  คำนำหน้า*

                  ประวัติการศึกษา

                  ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                  โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                  แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                  ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                 หน้าที่ความรับผิดชอบ
                 • นำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านระบบการขายของบริษัท และช่องทางออนไลน์
                 • ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
                 • จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
                 • ดูแลและให้บริการหลังการขาย
                 • จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
                 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

                  คุณสมบัติผู้สมัคร
                 • อายุ 23 – 35 ปี
                 • วุฒิการศึกษา  ปวส. – ป.ตรี
                 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
                 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย (Sales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                 • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้
                 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

                   

                  สวัสดิการบริษัท
                  ยูนิฟอร์ม
                  เบี้ยขยัน
                  ประกันสังคม
                  ค่าล่วงเวลา
                  สัมมนาประจำปี
                  งานเลี้ยงปีใหม่
                  วันหยุดประจำปี

                   ประวัติส่วนตัว

                   คำนำหน้า*

                   ประวัติการศึกษา

                   ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                   โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                   แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                   ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                  หน้าที่ความรับผิดชอบ
                  • เสนอขายสินค้าของบริษัท ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
                  • หาฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่
                  • กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
                  • เดินทางไปยังต่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เพื่อทําการตลาด และการขายกับหน่วยงานต่างๆ
                  • จัดทำเอกสารการขาย
                  • ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
                  • รับความต้องการของลูกค้า ทำแผนการขาย
                  • ติดตาม Order ของลูกค้า
                  • ติดตามงานภายหลังการขาย
                  • รายงานสรุปงานส่งหัวหน้าทุกวัน
                  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หาตลาดช่องทางใหม่
                  • รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
                  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   คุณสมบัติผู้สมัคร
                  • อายุ  23 – 35 ปี
                  • วุฒิการศึกษา  ม.6 – ปริญญาตรี
                  • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)
                  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย/เซลล์วิ่ง 1-2 ปีขึ้นไป
                  • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในและต่างจังหวัดได้ และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
                  • มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน
                  • มีความเข้าใจขั้นตอนการขาย บริหารจัดการเวลาได้ดีเยี่ยม

                   สวัสดิการบริษัท
                   ยูนิฟอร์ม
                   เบี้ยขยัน
                   ประกันสังคม
                   ค่าล่วงเวลา
                   สัมมนาประจำปี
                   งานเลี้ยงปีใหม่
                   วันหยุดประจำปี

                    ประวัติส่วนตัว

                    คำนำหน้า*

                    ประวัติการศึกษา

                    ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                    โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                    แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                    ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                   หน้าที่ความรับผิดชอบ
                   • บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management
                   • พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
                   • ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย
                   • วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
                   • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
                   • บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ
                   • พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด

                    คุณสมบัติผู้สมัคร
                   • อายุ 35 – 45 ปี
                   • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
                   • บริหารทีมขายมาไม่น้อยกว่า 3-5  ปี
                   • มีประสบการณ์ด้านงานขายแบบ Made to order มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                    สวัสดิการบริษัท
                    ยูนิฟอร์ม
                    เบี้ยขยัน
                    ประกันสังคม
                    ค่าล่วงเวลา
                    สัมมนาประจำปี
                    งานเลี้ยงปีใหม่
                    วันหยุดประจำปี

                     ประวัติส่วนตัว

                     คำนำหน้า*

                     ประวัติการศึกษา

                     ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                     โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                     แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                     ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                    หน้าที่ความรับผิดชอบ
                    • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
                    • จัดการปัญหางานเคลมจากลูกค้า
                    • กำหนดเกรดและราคางาน Defect
                    • พิจารณางาน Rework ในระบบเพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำ
                    • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

                      

                     คุณสมบัติผู้สมัคร
                    • อาย 28 ปีขึ้นไป
                    • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
                    • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

                     สวัสดิการบริษัท
                     ยูนิฟอร์ม
                     เบี้ยขยัน
                     ประกันสังคม
                     ค่าล่วงเวลา
                     สัมมนาประจำปี
                     งานเลี้ยงปีใหม่
                     วันหยุดประจำปี

                      ประวัติส่วนตัว

                      คำนำหน้า*

                      ประวัติการศึกษา

                      ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                      โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                      แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                      ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                     หน้าที่ความรับผิดชอบ
                     • ดำเนินการออกแบบ /ดราฟท์โลโก้ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อจำลองลงในแบบเสื้อ
                     • ดำเนินการจัดทำกราฟิก โดยจำลองการจัดวางโลโก้ของลูกค้าลงบนสินค้า เพื่อเป็นแบบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
                     • ดำเนินการแบบงานสกรีน Sublimation บนเสื้อกีฬาด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (AI)
                     • ดำเนินการประสานงานกับพนักงานขายเพื่อให้ได้แบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
                     • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                       

                      คุณสมบัติผู้สมัคร
                     • อายุ 22 – 35 ปี
                     • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
                     •  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
                     • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator (AI) เป็นหลัก หากมีประสบการณ์ในการทำกราฟิกเกี่ยวกับออกแบบโลโก้ หรือดราฟโลโก้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                      สวัสดิการบริษัท
                      ยูนิฟอร์ม
                      เบี้ยขยัน
                      ประกันสังคม
                      ค่าล่วงเวลา
                      สัมมนาประจำปี
                      งานเลี้ยงปีใหม่
                      วันหยุดประจำปี

                       ประวัติส่วนตัว

                       คำนำหน้า*

                       ประวัติการศึกษา

                       ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                       โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                       แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                       ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                      PMK Polomaker Internship Program

                      บริษัท PMK POLOMAKER ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษา มาร่วมฝึกงานที่บริษัท PMK POLOMAKER

                      เราพร้อมสร้างประสบการณ์การฝึกงานที่ดี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการทํางาน โดยให้คําปรึกษา แนะนํา และให้ลงมือปฏิบัติจริง

                      ร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงานได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

                      1.เตรียม Resume และ Portfolio ให้พร้อม

                      2.เช็คช่วงระยะฝึกงาน

                      3.ส่งข้อมูลสมัครฝึกงานได้ที่

                       ประวัติส่วนตัว

                       แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                       รายละเอียดเพิ่มเติม

                       น้องฝึกงานรุ่นที่ 1

                       ที่ตั้งบริษัท

                       บริษัท โปโลเมคเกอร์ จํากัด
                       1079/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

                       โทรศัพท์ 02-279-3002 ต่อ 202