fbpx

ตำแหน่งงานที่ PMK Polomaker

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ Window Display, Planogram ให้เป็นไปตามธีมที่ได้รับมอบหมาย
 • ลงหน้างานเพื่อควบคุมการติดตั้ง และตรวจภาพลักษณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
 • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ, Merchandise, การตลาด และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำมาตรฐานการจัดร้าน ฝึกสอนและให้คำปรึกษาการจัดร้านแก่พนักงานขาย
 • ออกแบบ ดูแลการจัดแสดงสินค้าภายในสาขา ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ที่บริษัทฯกำหนด
 • จัดตกแต่งเสื้อผ้า Mix&Match เข้าใจคอนเซปต์ของเสื้อผ้า
 • คิดคอนเซปต์การจัดดิสเพลย์ตามเทศกาล และออกแบบจัดตกแต่งงาน prop
 • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บสต๊อคดิสเพลย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งดิสเพลย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปสาขาการขายต่างๆในกทม.และต่างจังหวัดได้

  สวัสดิการบริษัท
  ยูนิฟอร์ม
  เบี้ยขยัน
  ประกันสังคม
  ค่าล่วงเวลา
  สัมมนาประจำปี
  งานเลี้ยงปีใหม่
  วันหยุดประจำปี

   ประวัติส่วนตัว

   คำนำหน้า*

   ประวัติการศึกษา

   ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

   โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

   แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

   ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • พัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับฝ่ายการตลาด/ลูกค้า ให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณที่กำหนด   
  • ติดตามเทรนแฟชั่นสินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  • ประเมินต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด  
  • ประสานงานกับผู้รับจ้างผลิต (Outsource) ซัพพลายเออร์ (Supplier) ฝ่ายผลิต และดีไซน์เนอร์ รวมถึงเจรจาต่อรอง เพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามเป้าหมายและราคาที่กำหนด  
  • จัดหาผู้รับจ้างผลิต (Outsource) และซัพพลายเออร์ (Supplier) ใหม่ๆเพื่อให้สินค้าผลิตได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม 
  • ควบคุมและติดตามการผลิตสินค้าตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กำหนดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
  • วิเคราะห์ยอดขายสินค้าแฟชั่นยูนิฟอร์มที่ขายในแต่ละไตรมาสเพื่อนำข้อมูลใช้ในการวางแผนและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

   คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 25-35 ปี 
  • ปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ การออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า การจัดการแฟชั่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Garment Merchandiser อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ผ้ายืด แพทเทิร์นเสื้อผ้า วัสดุในงาน Garment

   สวัสดิการบริษัท
   ยูนิฟอร์ม
   เบี้ยขยัน
   ประกันสังคม
   ค่าล่วงเวลา
   สัมมนาประจำปี
   งานเลี้ยงปีใหม่
   วันหยุดประจำปี

    ประวัติส่วนตัว

    คำนำหน้า*

    ประวัติการศึกษา

    ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

    โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

    แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

    ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

   หน้าที่ความรับผิดชอบ
   • สร้างแพทเทิร์นเสื้อ และเกรดไซส์เสื้อด้วยโปรแกรมDGS  ให้กับทางฝ่ายผลิตได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
   • กำหนดไซส์สเปคเสื้อผ้ามาตรฐาน
   • เป็นที่ปรึกษาให้กับช่างเย็บตัวอย่าง fitting และแก้ไขแพทเทิร์นให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
   • ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับคุณภาพกับทีมเทคนิคงานเย็บและทีมผลิตที่เกียวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามความต้องการของลูกค้า
   • ติดตามและวิเคราะห์แผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
   • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชา

    คุณสมบัติผู้สมัคร
   • อายุ 24 – 35 ปี
   • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย /ออกแบบแฟชั่น/เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
   • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    สวัสดิการบริษัท
    ยูนิฟอร์ม
    เบี้ยขยัน
    ประกันสังคม
    ค่าล่วงเวลา
    สัมมนาประจำปี
    งานเลี้ยงปีใหม่
    วันหยุดประจำปี

     ประวัติส่วนตัว

     คำนำหน้า*

     ประวัติการศึกษา

     ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

     โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

     แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

     ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

    หน้าที่ความรับผิดชอบ
    • นำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านระบบการขายของบริษัท และช่องทางออนไลน์
    • ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
    • จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
    • ดูแลและให้บริการหลังการขาย
    • จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
    • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติผู้สมัคร
    • อายุ 23 – 35 ปี
    • วุฒิการศึกษา  ปวส. – ป.ตรี
    • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
    • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย (Sales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้
    • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

      

     สวัสดิการบริษัท
     ยูนิฟอร์ม
     เบี้ยขยัน
     ประกันสังคม
     ค่าล่วงเวลา
     สัมมนาประจำปี
     งานเลี้ยงปีใหม่
     วันหยุดประจำปี

      ประวัติส่วนตัว

      คำนำหน้า*

      ประวัติการศึกษา

      ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

      โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

      แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

      ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

     หน้าที่ความรับผิดชอบ
     • บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management
     • พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
     • ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย
     • วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
     • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
     • บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ
     • พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด

      คุณสมบัติผู้สมัคร
     • อายุ 35 – 45 ปี
     • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
     • บริหารทีมขายมาไม่น้อยกว่า 3-5  ปี
     • มีประสบการณ์ด้านงานขายแบบ Made to order มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      สวัสดิการบริษัท
      ยูนิฟอร์ม
      เบี้ยขยัน
      ประกันสังคม
      ค่าล่วงเวลา
      สัมมนาประจำปี
      งานเลี้ยงปีใหม่
      วันหยุดประจำปี

       ประวัติส่วนตัว

       คำนำหน้า*

       ประวัติการศึกษา

       ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

       โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

       แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

       ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

      หน้าที่ความรับผิดชอบ
      • วางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ง online และ offline เพื่อให้เกิด leads ที่มีคุณภาพ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
      • สร้างสรรค์ content  และจัดเตรียมกิจกรรม อีเวนท์ต่างๆ 
      • พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และจัดทำเอกสารหรืออุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนการขายของทีมขาย 
      • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และพาร์ทเนอร์ของสาขาขาย 
      • วิเคราะห์ สรุปผลงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพตามช่องทางต่างๆ พร้อมแผนปรับปรุงแคมเปญ รายสัปดาห์, รายเดือน 
      • คิดค้นและวางแผนกระบวนการทำ Market Research เพื่อวางแผนออกแบบกลยุทธ์ฯทางการตลาด
      • รับผิดชอบการดูแลทีมงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน 
      • พัฒนาและประสานงานเนื้อหาโฆษณา รวมถึงภาพโฆษณา วิดีโอ และกราฟิก 
      • จัดทำรายงานงบประมาณการประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
      • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

       คุณสมบัติผู้สมัคร
      • อายุ 25 – 35 ปี 
      • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
      • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานด้าน Marketing Officer , Event Marketing หรือ Digital Marketing
      • สามารถใช้เครื่องมือ เช่น FB, TikTok, Line OA เป็นต้น และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพแต่ละ Platform ได้
      • สามารถทำงานเป็นทีม และยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

       สวัสดิการบริษัท
       ยูนิฟอร์ม
       เบี้ยขยัน
       ประกันสังคม
       ค่าล่วงเวลา
       สัมมนาประจำปี
       งานเลี้ยงปีใหม่
       วันหยุดประจำปี

        ประวัติส่วนตัว

        คำนำหน้า*

        ประวัติการศึกษา

        ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

        โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

        แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

        ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

       หน้าที่ความรับผิดชอบ
       • ออกแบบ Window Display, Planogram ให้เป็นไปตามธีมที่ได้รับมอบหมาย
       • ลงหน้างานเพื่อควบคุมการติดตั้ง และตรวจภาพลักษณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
       • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ, Merchandise, การตลาด และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       • จัดทำมาตรฐานการจัดร้าน ฝึกสอนและให้คำปรึกษาการจัดร้านแก่พนักงานขาย
       • ออกแบบ ดูแลการจัดแสดงสินค้าภายในสาขา ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ที่บริษัทฯกำหนด
       • จัดตกแต่งเสื้อผ้า Mix&Match เข้าใจคอนเซปต์ของเสื้อผ้า
       • คิดคอนเซปต์การจัดดิสเพลย์ตามเทศกาล และออกแบบจัดตกแต่งงาน prop
       • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บสต๊อคดิสเพลย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งาน

        คุณสมบัติผู้สมัคร
       • อายุ 22 – 35 ปี
       • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
       • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งดิสเพลย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
       • สามารถเดินทางไปสาขาการขายต่างๆในกทม.และต่างจังหวัดได้

        สวัสดิการบริษัท
        ยูนิฟอร์ม
        เบี้ยขยัน
        ประกันสังคม
        ค่าล่วงเวลา
        สัมมนาประจำปี
        งานเลี้ยงปีใหม่
        วันหยุดประจำปี

         ประวัติส่วนตัว

         คำนำหน้า*

         ประวัติการศึกษา

         ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

         โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

         แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

         ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

        หน้าที่ความรับผิดชอบ
        • คิดและผลิตสื่อ สร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจทั้งคลิปวีดีโอ และภาพนิ่ง เพื่อโพสต์ลงในสื่อ Social Media ของบริษัท
        • เขียน Storyboard พร้อมบรีฟงาน ช่างภาพ และตัดต่อ
        • นำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง แคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนช่องทางขาย E-Commerce
        • วิเคราะห์และสรุปผล รายงานผลการทำคอนเทนต์ และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเสมอ
        • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

         คุณสมบัติผู้สมัคร
        • อายุ 22 – 35 ปี  
        • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
        • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
        • หากมีประสบการณ์ด้าน Content Creator, Digital Marketing และใช้เครื่องมือวิเคราะห์แต่ละ Platform ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
        • มีไอเดียสร้างสรรค์ อัพเดทเทรนด์ทางตลาด และสามารถปรับมาใช้กับงานได้
        • สามารถใช้เครื่องมือในการทำงานผลิตคอนเทนท์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

         สวัสดิการบริษัท
         ยูนิฟอร์ม
         เบี้ยขยัน
         ประกันสังคม
         ค่าล่วงเวลา
         สัมมนาประจำปี
         งานเลี้ยงปีใหม่
         วันหยุดประจำปี

          ประวัติส่วนตัว

          คำนำหน้า*

          ประวัติการศึกษา

          ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

          โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

          แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

          ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

         หน้าที่ความรับผิดชอบ
         • พิธีกรถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทาง Social Media ต่างๆของบริษัท 
         • แนะนำอธิบายสินค้าและการให้บริการต่างๆของบริษัทได้ 
         • คิดและผลิตคอนเทนต์คลิปสั้นเกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น และการบริการต่างๆของบริษัท
         • วางแผนรูปแบบการทำงานและสคริปในแต่ละสัปดาห์, เดือน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกระตุ้นยอดขายและความน่าสนใจของสินค้า
         • วิเคราะห์ผลลัพธ์ในการทำงาน และปรับปรุงผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ 
         • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

          คุณสมบัติผู้สมัคร
         • อายุ 22 – 35 ปี  
         • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี  
         • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
         • หากเคยเป็นพิธีกร/MC/ liveสด มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
         • มีทักษะการประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
         • สามารถยืดหยุ่นเวลาเข้าทำงานได้

          สวัสดิการบริษัท
          ยูนิฟอร์ม
          เบี้ยขยัน
          ประกันสังคม
          ค่าล่วงเวลา
          สัมมนาประจำปี
          งานเลี้ยงปีใหม่
          วันหยุดประจำปี

           ประวัติส่วนตัว

           คำนำหน้า*

           ประวัติการศึกษา

           ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

           โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

           แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

           ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

          หน้าที่ความรับผิดชอบ
          • สนับสนุนแผนงานและดูแลช่องทางการขาย Platform E-Commerce ของบริษัท
          • บริหารจัดการสื่อช่องทางการขาย ทำบิลส่งของ สรุปยอดขายของ E-Commerce ให้กับฝ่ายจัดส่งและบัญชี
          • ดูแลจัดการข้อมูลสินค้า ปรับราคา สื่อโปรโมชั่น เข้าแคมเปญต่างๆ และรายงานประสิทธิภาพการขายประจำสัปดาห์, เดือน
          • ประสานงานกับลูกค้า และดูแลเอกสารการซื้อขายลูกค้า กับทางฝ่ายต่างๆของบริษัท และผู้ให้บริการแต่ละ Platform
          • ประสานงานกับพิธีกรถ่ายทอดสด (Live) เป็นแอดมิน ตอบกลับและดูแลตระกร้าสินค้า คำสั่งซื้อระหว่างจัดรายการไลฟ์
          • วิเคราะห์ช่องทางและยอดขาย ปัญหาต่างๆ โปรโมชั่นที่น่าสนใจ ทุกสัปดาห์, เดือน
          • ดูแลการบริการหลังการขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

           คุณสมบัติผู้สมัคร
          • อายุ 22 – 35 ปี  
          • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี  
          • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
          • หากมีประสบการณ์ด้าน Admin E-Commerce มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
          • สามารถใช้ Excel, word, Google Sheet ได้
          • มีความรู้ความเข้าใจใน ช่องทางการขาย E-Commerce เช่น Lazada, Shopee, TikTok เป็นต้น
          • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
          • สามารถยืดหยุ่นเวลาเข้าทำงานได้

           สวัสดิการบริษัท
           ยูนิฟอร์ม
           เบี้ยขยัน
           ประกันสังคม
           ค่าล่วงเวลา
           สัมมนาประจำปี
           งานเลี้ยงปีใหม่
           วันหยุดประจำปี

            ประวัติส่วนตัว

            คำนำหน้า*

            ประวัติการศึกษา

            ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

            โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

            แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

            ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

           หน้าที่ความรับผิดชอบ
           • พัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับฝ่ายการตลาด/ลูกค้า ให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณที่กำหนด   
           • ติดตามเทรนแฟชั่นสินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
           • ประเมินต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด  
           • ประสานงานกับผู้รับจ้างผลิต (Outsource) ซัพพลายเออร์ (Supplier) ฝ่ายผลิต และดีไซน์เนอร์ รวมถึงเจรจาต่อรอง เพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามเป้าหมายและราคาที่กำหนด  
           • จัดหาผู้รับจ้างผลิต (Outsource) และซัพพลายเออร์ (Supplier) ใหม่ๆเพื่อให้สินค้าผลิตได้มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม 
           • ควบคุมและติดตามการผลิตสินค้าตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กำหนดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
           • วิเคราะห์ยอดขายสินค้าแฟชั่นยูนิฟอร์มที่ขายในแต่ละไตรมาสเพื่อนำข้อมูลใช้ในการวางแผนและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

            คุณสมบัติผู้สมัคร
           • อายุ 25-35 ปี 
           • ปริญญาตรี สาขาสิ่งทอ การออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า การจัดการแฟชั่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Garment Merchandiser อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 
           • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ผ้ายืด แพทเทิร์นเสื้อผ้า วัสดุในงาน Garment

            สวัสดิการบริษัท
            ยูนิฟอร์ม
            เบี้ยขยัน
            ประกันสังคม
            ค่าล่วงเวลา
            สัมมนาประจำปี
            งานเลี้ยงปีใหม่
            วันหยุดประจำปี

             ประวัติส่วนตัว

             คำนำหน้า*

             ประวัติการศึกษา

             ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

             โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

             แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

             ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

            หน้าที่ความรับผิดชอบ
            • ดำเนินการจัดการ จัดเก็บ และควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO9001
            • ดำเนินการจัดทำระบบการลงทะเบียน ควบคุม สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือวัด
            • หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             คุณสมบัติผู้สมัคร
            • อายุ 25 – 35 ปี
            • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
            • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 อย่างน้อย 1 ปี

             สวัสดิการบริษัท
             ยูนิฟอร์ม
             เบี้ยขยัน
             ประกันสังคม
             ค่าล่วงเวลา
             สัมมนาประจำปี
             งานเลี้ยงปีใหม่
             วันหยุดประจำปี

              ประวัติส่วนตัว

              คำนำหน้า*

              ประวัติการศึกษา

              ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

              โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

              แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

              ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

             หน้าที่ความรับผิดชอบ
             • สร้างแพทเทิร์นเสื้อ และเกรดไซส์เสื้อด้วยโปรแกรมDGS  ให้กับทางฝ่ายผลิตได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
             • กำหนดไซส์สเปคเสื้อผ้ามาตรฐาน
             • เป็นที่ปรึกษาให้กับช่างเย็บตัวอย่าง fitting และแก้ไขแพทเทิร์นให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
             • ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับคุณภาพกับทีมเทคนิคงานเย็บและทีมผลิตที่เกียวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ตามความต้องการของลูกค้า
             • ติดตามและวิเคราะห์แผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
             • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชา

              คุณสมบัติผู้สมัคร
             • อายุ 24 – 35 ปี
             • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย /ออกแบบแฟชั่น/เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
             • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
             • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

              สวัสดิการบริษัท
              ยูนิฟอร์ม
              เบี้ยขยัน
              ประกันสังคม
              ค่าล่วงเวลา
              สัมมนาประจำปี
              งานเลี้ยงปีใหม่
              วันหยุดประจำปี

               ประวัติส่วนตัว

               คำนำหน้า*

               ประวัติการศึกษา

               ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

               โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

               แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

               ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

              หน้าที่ความรับผิดชอบ
              • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
              • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
              • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
              • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
              • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
              • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

               คุณสมบัติผู้สมัคร
              • อายุ 22 – 35 ปี
              • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
              • บุคลิกดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถให้คำแนะนำสินค้าได้
              • ขยัน อดทน มีใจรักในการบริการ
              • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
              • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

                

               สวัสดิการบริษัท
               ยูนิฟอร์ม
               เบี้ยขยัน
               ประกันสังคม
               ค่าล่วงเวลา
               สัมมนาประจำปี
               งานเลี้ยงปีใหม่
               วันหยุดประจำปี

                ประวัติส่วนตัว

                คำนำหน้า*

                ประวัติการศึกษา

                ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

               หน้าที่ความรับผิดชอบ
               • นำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านระบบการขายของบริษัท และช่องทางออนไลน์
               • ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
               • จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
               • ดูแลและให้บริการหลังการขาย
               • จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
               • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

                คุณสมบัติผู้สมัคร
               • อายุ 23 – 35 ปี
               • วุฒิการศึกษา  ปวส. – ป.ตรี
               • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
               • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย (Sales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
               • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้
               • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

                 

                สวัสดิการบริษัท
                ยูนิฟอร์ม
                เบี้ยขยัน
                ประกันสังคม
                ค่าล่วงเวลา
                สัมมนาประจำปี
                งานเลี้ยงปีใหม่
                วันหยุดประจำปี

                 ประวัติส่วนตัว

                 คำนำหน้า*

                 ประวัติการศึกษา

                 ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                 โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                 แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                หน้าที่ความรับผิดชอบ
                • เสนอขายสินค้าของบริษัท ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
                • หาฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่
                • กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
                • เดินทางไปยังต่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เพื่อทําการตลาด และการขายกับหน่วยงานต่างๆ
                • จัดทำเอกสารการขาย
                • ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
                • รับความต้องการของลูกค้า ทำแผนการขาย
                • ติดตาม Order ของลูกค้า
                • ติดตามงานภายหลังการขาย
                • รายงานสรุปงานส่งหัวหน้าทุกวัน
                • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หาตลาดช่องทางใหม่
                • รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
                • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 คุณสมบัติผู้สมัคร
                • อายุ  23 – 35 ปี
                • วุฒิการศึกษา  ม.6 – ปริญญาตรี
                • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)
                • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย/เซลล์วิ่ง 1-2 ปีขึ้นไป
                • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในและต่างจังหวัดได้ และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
                • มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน
                • มีความเข้าใจขั้นตอนการขาย บริหารจัดการเวลาได้ดีเยี่ยม

                 สวัสดิการบริษัท
                 ยูนิฟอร์ม
                 เบี้ยขยัน
                 ประกันสังคม
                 ค่าล่วงเวลา
                 สัมมนาประจำปี
                 งานเลี้ยงปีใหม่
                 วันหยุดประจำปี

                  ประวัติส่วนตัว

                  คำนำหน้า*

                  ประวัติการศึกษา

                  ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                  โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                  แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                  ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                 หน้าที่ความรับผิดชอบ
                 • บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management
                 • พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
                 • ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย
                 • วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
                 • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
                 • บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ
                 • พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด

                  คุณสมบัติผู้สมัคร
                 • อายุ 35 – 45 ปี
                 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
                 • บริหารทีมขายมาไม่น้อยกว่า 3-5  ปี
                 • มีประสบการณ์ด้านงานขายแบบ Made to order มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                  สวัสดิการบริษัท
                  ยูนิฟอร์ม
                  เบี้ยขยัน
                  ประกันสังคม
                  ค่าล่วงเวลา
                  สัมมนาประจำปี
                  งานเลี้ยงปีใหม่
                  วันหยุดประจำปี

                   ประวัติส่วนตัว

                   คำนำหน้า*

                   ประวัติการศึกษา

                   ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                   โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                   แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                   ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                  หน้าที่ความรับผิดชอบ
                  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
                  • จัดการปัญหางานเคลมจากลูกค้า
                  • กำหนดเกรดและราคางาน Defect
                  • พิจารณางาน Rework ในระบบเพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำ
                  • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

                    

                   คุณสมบัติผู้สมัคร
                  • อาย 28 ปีขึ้นไป
                  • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
                  • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

                   สวัสดิการบริษัท
                   ยูนิฟอร์ม
                   เบี้ยขยัน
                   ประกันสังคม
                   ค่าล่วงเวลา
                   สัมมนาประจำปี
                   งานเลี้ยงปีใหม่
                   วันหยุดประจำปี

                    ประวัติส่วนตัว

                    คำนำหน้า*

                    ประวัติการศึกษา

                    ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                    โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                    แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                    ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                   หน้าที่ความรับผิดชอบ
                   • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
                   • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
                   • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
                   • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
                   • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
                   • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

                    คุณสมบัติผู้สมัคร
                   • อายุ 22 – 35 ปี 
                   • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
                   • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป หรืองานขายแบบสั่งผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                   • มีทักษะการใช้เครื่อง Cashier หรือระบบขายผ่าน POS 
                   • สามารถทำงานตามเวลาห้างได้
                   • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

                    สวัสดิการบริษัท

                    ยูนิฟอร์ม
                    เบี้ยขยัน
                    ประกันสังคม
                    ค่าล่วงเวลา
                    สัมมนาประจำปี
                    งานเลี้ยงปีใหม่
                    วันหยุดประจำปี

                     ประวัติส่วนตัว

                     คำนำหน้า*

                     ประวัติการศึกษา

                     ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                     โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                     แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                     ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                    หน้าที่ความรับผิดชอบ
                    • เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานขาย คอยนำเสนอ-แนะนำ-เชียร์ขายสินค้า โปรโมชั่น และบริการของทางบริษัท ให้กับลูกค้าทุกช่องทางการขาย
                    • ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานพนักงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายบริษัท
                    • เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ แก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงาน และข้อร้องเรียนที่เกิดจากสินค้าและบริการให้กับพนักงานขาย
                    • ตรวจสอบ ติดตาม และอัพเดทสถานะงานของพนักงานขายกับโรงงาน เพื่อให้งานส่งถึงลูกค้าได้ตรงตามกำหนด
                    • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการซื้อขายกับลูกค้า อาทิเช่น บิลขายสินค้า, ใบเสนอราคา, ใบสั่งผลิตสินค้าสั่งตัด-สำเร็จรูป, ใบนำส่งสินค้า, ใบร้องเรียนสินค้า เป็นต้น
                    • ตรวจสอบและติดตามผลต่างสต๊อก เพื่อให้สต๊อกสินค้าตรงตามระบบ ณ ปัจจุบัน และรายงานออดิตสต๊อก
                    • ประสานงานกับฝ่ายบัญชี ออดิตยอดขาย, ส่งยอดขาย, ให้ออกเอกสารแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี เพื่อติดตามการชำระเงินของลูกค้า
                    • จัดทำและนำเสนอโปรโมชั่นการขาย หรือกิจกรรมการขายที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
                    • รายงานผล และนำเสนอแนวทางผลักดันยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย สภาพการณ์ขายและพนักงานขาย ให้กับผู้บังคับบัญชา

                     คุณสมบัติผู้สมัคร
                    • อายุ  25 – 35 ปี
                    • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
                    • มีประสบการณ์ด้านงานขายในระดับหัวหน้างาน 1-2 ปีขึ้นไป
                    • สามารถเข้าทำงานตามเวลาห้างได้

                     สวัสดิการบริษัท

                     ยูนิฟอร์ม
                     เบี้ยขยัน
                     ประกันสังคม
                     ค่าล่วงเวลา
                     สัมมนาประจำปี
                     งานเลี้ยงปีใหม่
                     วันหยุดประจำปี

                      ประวัติส่วนตัว

                      คำนำหน้า*

                      ประวัติการศึกษา

                      ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                      โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                      แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                      ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                     หน้าที่ความรับผิดชอบ
                     • ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นกับลูกค้า และปิดการขาย
                     • รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้าทางช่องทางการขายของบริษัท
                     • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า ติดตามการผลิต จนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
                     • ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก
                     • ให้บริการหลังการขายกับลูกค้า
                     • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

                      คุณสมบัติผู้สมัคร
                     • อายุ 22 – 35 ปี
                     • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
                     • บุคลิกดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถให้คำแนะนำสินค้าได้
                     • ขยัน อดทน มีใจรักในการบริการ
                     • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                     • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

                       

                      สวัสดิการบริษัท
                      ยูนิฟอร์ม
                      เบี้ยขยัน
                      ประกันสังคม
                      ค่าล่วงเวลา
                      สัมมนาประจำปี
                      งานเลี้ยงปีใหม่
                      วันหยุดประจำปี

                       ประวัติส่วนตัว

                       คำนำหน้า*

                       ประวัติการศึกษา

                       ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                       โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                       แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                       ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                      หน้าที่ความรับผิดชอบ
                      • นำเสนอสินค้าและบริการ ผ่านระบบการขายของบริษัท และช่องทางออนไลน์
                      • ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
                      • จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
                      • ดูแลและให้บริการหลังการขาย
                      • จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
                      • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

                       คุณสมบัติผู้สมัคร
                      • อายุ 23 – 35 ปี
                      • วุฒิการศึกษา  ปวส. – ป.ตรี
                      • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
                      • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย (Sales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                      • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้
                      • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

                        

                       สวัสดิการบริษัท
                       ยูนิฟอร์ม
                       เบี้ยขยัน
                       ประกันสังคม
                       ค่าล่วงเวลา
                       สัมมนาประจำปี
                       งานเลี้ยงปีใหม่
                       วันหยุดประจำปี

                        ประวัติส่วนตัว

                        คำนำหน้า*

                        ประวัติการศึกษา

                        ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                        โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                        แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                        ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                       หน้าที่ความรับผิดชอบ
                       • เสนอขายสินค้าของบริษัท ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
                       • หาฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและใหม่
                       • กระตุ้นยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ
                       • เดินทางไปยังต่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ เพื่อทําการตลาด และการขายกับหน่วยงานต่างๆ
                       • จัดทำเอกสารการขาย
                       • ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
                       • รับความต้องการของลูกค้า ทำแผนการขาย
                       • ติดตาม Order ของลูกค้า
                       • ติดตามงานภายหลังการขาย
                       • รายงานสรุปงานส่งหัวหน้าทุกวัน
                       • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หาตลาดช่องทางใหม่
                       • รักษาวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
                       • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                        คุณสมบัติผู้สมัคร
                       • อายุ  23 – 35 ปี
                       • วุฒิการศึกษา  ม.6 – ปริญญาตรี
                       • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ (มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)
                       • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย/เซลล์วิ่ง 1-2 ปีขึ้นไป
                       • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในและต่างจังหวัดได้ และรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
                       • มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน
                       • มีความเข้าใจขั้นตอนการขาย บริหารจัดการเวลาได้ดีเยี่ยม

                        สวัสดิการบริษัท
                        ยูนิฟอร์ม
                        เบี้ยขยัน
                        ประกันสังคม
                        ค่าล่วงเวลา
                        สัมมนาประจำปี
                        งานเลี้ยงปีใหม่
                        วันหยุดประจำปี

                         ประวัติส่วนตัว

                         คำนำหน้า*

                         ประวัติการศึกษา

                         ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                         โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                         แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                         ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                        หน้าที่ความรับผิดชอบ
                        • บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management
                        • พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
                        • ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย
                        • วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
                        • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
                        • บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ
                        • พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด

                         คุณสมบัติผู้สมัคร
                        • อายุ 35 – 45 ปี
                        • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
                        • บริหารทีมขายมาไม่น้อยกว่า 3-5  ปี
                        • มีประสบการณ์ด้านงานขายแบบ Made to order มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                         สวัสดิการบริษัท
                         ยูนิฟอร์ม
                         เบี้ยขยัน
                         ประกันสังคม
                         ค่าล่วงเวลา
                         สัมมนาประจำปี
                         งานเลี้ยงปีใหม่
                         วันหยุดประจำปี

                          ประวัติส่วนตัว

                          คำนำหน้า*

                          ประวัติการศึกษา

                          ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                          โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                          แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                          ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                         หน้าที่ความรับผิดชอบ
                         • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ
                         • จัดการปัญหางานเคลมจากลูกค้า
                         • กำหนดเกรดและราคางาน Defect
                         • พิจารณางาน Rework ในระบบเพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำ
                         • อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

                           

                          คุณสมบัติผู้สมัคร
                         • อาย 28 ปีขึ้นไป
                         • วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป
                         • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

                          สวัสดิการบริษัท
                          ยูนิฟอร์ม
                          เบี้ยขยัน
                          ประกันสังคม
                          ค่าล่วงเวลา
                          สัมมนาประจำปี
                          งานเลี้ยงปีใหม่
                          วันหยุดประจำปี

                           ประวัติส่วนตัว

                           คำนำหน้า*

                           ประวัติการศึกษา

                           ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                           โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                           แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                           ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                          หน้าที่ความรับผิดชอบ
                          • ดำเนินการออกแบบ /ดราฟท์โลโก้ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อจำลองลงในแบบเสื้อ
                          • ดำเนินการจัดทำกราฟิก โดยจำลองการจัดวางโลโก้ของลูกค้าลงบนสินค้า เพื่อเป็นแบบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
                          • ดำเนินการแบบงานสกรีน Sublimation บนเสื้อกีฬาด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (AI)
                          • ดำเนินการประสานงานกับพนักงานขายเพื่อให้ได้แบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
                          • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                            

                           คุณสมบัติผู้สมัคร
                          • อายุ 22 – 35 ปี
                          • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
                          •  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
                          • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator (AI) เป็นหลัก หากมีประสบการณ์ในการทำกราฟิกเกี่ยวกับออกแบบโลโก้ หรือดราฟโลโก้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

                           สวัสดิการบริษัท
                           ยูนิฟอร์ม
                           เบี้ยขยัน
                           ประกันสังคม
                           ค่าล่วงเวลา
                           สัมมนาประจำปี
                           งานเลี้ยงปีใหม่
                           วันหยุดประจำปี

                            ประวัติส่วนตัว

                            คำนำหน้า*

                            ประวัติการศึกษา

                            ท่านมีประสบการณ์ทำงานหรือไม่*

                            โปรดระบุประวัติการทำงานโดยย่อ* (จำนวนปีและรายละเอียดงาน)

                            แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                            ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษัทนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและบริษัทจัดเก็บข้อมูลได้โดยชอบตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล และหากบริษัทรับพิจารณาข้าพเจ้าเข้าทำงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ตลอดเวลาตามความจำเป็น

                           PMK Polomaker Internship Program

                           บริษัท PMK POLOMAKER ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษา มาร่วมฝึกงานที่บริษัท PMK POLOMAKER

                           เราพร้อมสร้างประสบการณ์การฝึกงานที่ดี ให้นักศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการทํางาน โดยให้คําปรึกษา แนะนํา และให้ลงมือปฏิบัติจริง

                           ร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงานได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

                           1.เตรียม Resume และ Portfolio ให้พร้อม

                           2.เช็คช่วงระยะฝึกงาน

                           3.ส่งข้อมูลสมัครฝึกงานได้ที่

                            ประวัติส่วนตัว

                            แนบไฟล์ Resume, Portfolio (pdf, jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 10MB)

                            รายละเอียดเพิ่มเติม

                            น้องฝึกงานรุ่นที่ 1

                            น้องฝึกงานรุ่นที่ 2

                            ที่ตั้งบริษัท

                            บริษัท โปโลเมคเกอร์ จํากัด
                            1079/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

                            โทรศัพท์ 02-279-3002 ต่อ 202