fbpx


    ประเภทการผลิต (รับงานสั่งตัดงานสกรีน เริ่มต้นที่ 30 ตัว)
    สั่งผลิตใหม่ตามแบบลูกค้าเสื้อโปโล เสื้อยืดสำเร็จรูป PMKPolomaker

    เลือกประเภทงานปัก-สกรีน (ถ้ามี)
    มีไม่มี
    ไฟลแนบแบบเสื้อ – งานปักสกรีน (รองรับไฟลงานรูปแบบ Jpeg หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 2mb)