fbpx

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มารับของบริจาคกับ PMK Polomaker

เคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งมอบความสุข ในโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการเหลือขอได้เข้ามารับเสื้อผ้าที่ทุกท่านนำมาบริจาคกับทาง PMK Polomaker เรียบร้อยแล้ว การบริจาคเสื้อผ้าถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้คนที่ขาดแคลนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริจาคเสื้อผ้าสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น บริจาคโดยตรงให้แก่ผู้ขาดแคลน บริจาคผ่านองค์กรการกุศล หรือ บริจาคผ่านผู้ที่รับบริจาค เป็นการฝากเพื่อให้ผู้รับบริจาคนั้นเป็นสะพานบุญเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนเหมือนกับโครงการ ‘เคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งมอบความสุข’ ที่ PMK POLOMAKER จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่สะดวกเดินทางเข้ามาบริจาค และ PMK ก็จะเป็นสะพานบุญอีกทีเพื่อส่งมอบเสื้อผ้าที่ทุกท่านนำมาบริจาคกับเราให้ทางมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล เฉกเช่นครั้งนี้ที่ PMK ได้ส่งมอบเสื้อผ้าที่ทุกท่านนำมาบริจาคให้ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการเหลือ-ขอ นั้นเอง

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

 1. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น คืออะไร?
 2. โครงการเหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นคืออะไร?
 3. โครงการเคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งมอบความสุข ของ PMK POLOMAKER คืออะไร?
 4. สนใจร่วมบริจาคที่หน้าร้านทุกสาขาของ PMK POLOMAKER

1.มูลนิธิบ้านนกขมิ้น คืออะไร?

มูลนิธินกขมิ้น เป็นหนึ่งในโครงการขององค์การมิชชันนารี คณะโอเวอร์ชีมิชชันนารี (โอ เอ็ม เอฟ) ที่ได้พบเห็นปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว เด็กที่ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ที่ไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งอาจจะทำให้กลายเป็นภาระของสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดยาจากสารเสพติด ถูกกดขี่ใช้แรงงาน ถูกทารุณทางเพศ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างในทันที อาจจะทำให้เด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่คุณภาพ มูลนิธิบ้านนกจึงก่อตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ด้วยความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการศึกษา อบรม สั่งสอนด้วยความรัก เพื่อในวันหนึ่งที่เด็กเหล่านี้จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถรับผิดชอบต่อสังคม ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิศัยทัศน์ของทางมูลนิธิที่ว่า ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เร่ร่อน เด็กกำพร้า หรือถูกทอดทิ้งให้มีที่อยู่อาศัย ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อที่วันหนึ่งเขจะได้โตขึ้นกลายไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 
 

2.โครงการเหลือ-ขอ ของ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น คืออะไร?

โครงการเหลือ-ขอ เป็นหนึ่งในโครงการของทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดย มีครูอ๊อด ขออาสา ครูข้างถนนขวัญใจเด็กๆบ้านนกขมิ้น เป็นผู้นำของโครงการ ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ โดยเปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้แก่เด็กที่ขาดแคลนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  

ของที่มาสามารถนำมาไปบริจาคในโครงการเหลือ-ขอ

 • เสื้อผ้าทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเภท
 • หนังสือ กระเป๋า รองเท้า
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งดี และเสีย
 • ของเล่น ของใช้จิปาถะ วัสดุรีไซเคิล
 • อุปกรณ์การเรียน
 • ข้าวสาร อาหาร

บริจาคกับทางโครงการเหลือ-ขอ แล้วของที่บริจาคไปไหน?

 • ของใหม่ และของมือสองสภาพดี จะถูกส่งมอบให้เด็กในอุปการะของมูลนิธิฯ
 • ของใหม่ และของมือสองสภาพดี จะถูกส่งมอบให้เด็กยากไร้ทั่วประเทศ
 • จำหน่าย Reuse & Recycle เป็นทุนการศึกษาเด็กๆในอุปการะของมูลนิธิฯ
 • ทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ และศูนย์สร้างแรงบันดาลใจ
 • ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ

3.โครงการเคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งมอบความสุข ของ PMK POLOMAKER คืออะไร?

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เพราะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด PMK Polomaker จึงขอเป็นตัวกลางในการส่งมอบเสื้อผ้าบริจาค ให้แก่องค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่รับของบริจาคแล้วนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม จึงได้จัดตั้งโครงการเคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งมอบความสุขนี้ขึ้นมา โดยของที่สามารถนำมาบริจาคได้ จะเครื่องนุ่งห่มมือสองที่ยังใช้ได้สภาพดีเท่านั้น ซึ่งโครงการนี้ที่บริจาคให้กับโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธินกขมิ้น ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา แต่ PMK Polomaker ขอสานต่อโครงการเคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งต่อความสุขไปอีกเรื่อยๆ ให้กับมูลนิธิและโครงการอื่นๆที่มุ่งหวังช่วยเหลือผู้ขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาสต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการเคลียร์ตู้เสื้อผ้า ส่งมอบความสุข

 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปัน และช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน
 • เนื่องจาก PMK POLOMAKER มีหลายสาขา จึงจัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่มีจิตศรัทธาในบริเวรใกล้เคียง หรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมา
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง
 • เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของสิ่งของที่ใช้แล้ว

ควรเตรียมเสื้อผ้าก่อนจะนำมาบริจาคอย่างไร?

 • ควรตรวจสอบสภาพของเสื้อผ้าก่อนที่จะบริจาค เลือกเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดีควรเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เสียหาย ไม่ขาดขนาดใหญ่ และไม่มีกลิ่นเหม็น 
 • ซักเสื้อผ้าก่อนบริจาค ควรล้างเสื้อผ้าให้สะอาดและมีกลิ่นหอมก่อนที่จะบริจาค เพื่อให้ผู้รับบริจาคได้ใช้งานได้อย่างสะดวกและสบาย

4.สนใจร่วมบริจาคที่หน้าร้านทุกสาขาของ PMK POLOMAKER

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

อีกหนึ่งช่องทางในการส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน สำหรับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา หรือสะดวกเดินทางเข้ามาที่ร้าน PMK Polomaker เราทั้งหมด 6 สาขา สามารถนำเสื้อผ้ามือหนึ่ง มือสองที่ไม่ใช้แล้วในสภาพส่งต่อได้ มาบริจาคกับ PMK ได้ เราจะเป็นสะพานบุญเพื่อมอบให้มูลนิธิอื่นๆ ที่มีความต้องการจริงๆต่อไป

จุดรับบริจาคหน้าร้าน PMK Polomaker ทั้ง 6 สาขา

1.สาขากาญจนบุรี

Google map คลิก 

2.สาขาราชครู พหลโยธิน

Google map คลิก 

3.สาขาเมโทรมอลพระรามเก้า

Google map คลิก 

4.สาขาเมืองทองธานี

Google map คลิก

5.สาขาโรบินสันสมุทปราการ

Google map คลิก 

6.สาขาระยอง

Google map คลิก 


ครั้งนี้ที่เราเลือกมอบเสื้อผ้าที่ทุกท่านนำมาบริจาคกับเราให้ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพราะเรามองเห็นว่าคุณภาพชีวิตของเด็กเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ‘ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เร่ร่อน เด็กกำพร้า หรือถูกทอดทิ้งให้มีที่อยู่อาศัย ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้โตขึ้นกลายไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป’

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 • Line @pmkpolomaker หรือ คลิก 
 • ดูข้อมูลรายละเอียดของโปรโมชั่นมีนาแล้ว มีเสื้อใหม่ยัง? เพิ่มเติมได้ที่ คลิก 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า